Intervenció General

La Intervenció General de la Diputació de Girona du a terme les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i de comptabilitat de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms, de les entitats que en depenen i de les entitats que s’hagin sectoritzat dins del sector institucional de la corporació. En la seva vessant d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, presta assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals de la demarcació.

El detall de les diferents funcions de la Intervenció General de la Diputació de Girona es pot consultar a:

 

 

 

Més informació
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A