Difusió de criteris lingüístics i models de documents administratius

Servei de difusió dels criteris lingüístics i els models de documents administratius que recull el Llibre d'estil de la Diputació de Girona (editat el 2011 pels Serveis Lingüístics de la corporació), i que es poden consultar en línia.

 

Aquest servei té com a objectiu proporcionar eines per redactar documents administratius formals, funcionals i eficaços des d'un punt de vista comunicatiu, partint de la base que la presentació acurada dels textos contribueix a bastir el perfil de la imatge externa d'una institució.

 

El web del Llibre d'estil de la Diputació de Girona conté, entre d'altres, la informació següent:

 

a) Criteris lingüístics:

b) Models de documents administratius:

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

Podeu accedir al servei per mitjà del web Llibre d'estil de la Diputació de Girona.

Servei responsable

Serveis Lingüístics

Informació en línia

Llibre d'estil de la Diputació de Girona