Oficina de Difusió

L'Oficina de Difusió coordina, a través de cinc grans àmbits, la difusió de la informació pública que genera la Diputació de Girona: imatge i identitat corporatives, comunicació, serveis audiovisuals i multimèdia, organització tècnica d'actes públics, i difusió al territori.

Funcions específiques:

  • Centralitza, homogeneïtza i supervisa la difusió pública dels diferents serveis de la Diputació. 
  • Organitza o col·labora en l’organització dels actes públics vinculats als serveis de la Diputació.  
  • Reforça la presència de la Diputació al territori. 
  • Coordina, gestiona i implementa l’aplicació del Manual d’identificació visual de la Diputació. 
  • Direcció creativa i artística de les campanyes de difusió i publicitat de la Diputació. 
  • Coordina, gestiona i implementa els projectes web, audiovisuals i multimèdia de la Diputació, vetllant perquè s’adeqüin als estàndards corporatius i a les disposicions legals vigents.  
  • Col·labora amb els ajuntaments i les entitats de les comarques gironines en la difusió de les seves activitats i projectes.  
  • És responsable del programa Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona, una eina bàsica en l’àmbit de la difusió.  

Serveis i activitats

Dades de contacte