Manual d'identificació visual

L’Oficina de Difusió dissenya i implementa el programa d’identificació visual de la corporació, i controla que s’apliqui en accions de patrocini. S’encarrega també de la direcció creativa i artística de les campanyes publicitàries institucionals per a la premsa escrita, Internet, ràdio i televisió, així com de la gestió de les insercions. A més, té cura del manteniment del projecte web de la Diputació de Girona i de l’aplicació de recursos de vídeo i multimèdia.

Podeu consultar el Manual d’identificació visual de la Diputació clicant en aquest enllaç: Manual d’identificació visual

 

 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Servei responsable

Oficina de Difusió