Programes de salut, gent gran i infància

El programa «Salut, gent gran i infància» en el marc del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica és un recurs nou que posa en marxa la Diputació de Girona des del Servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local per reforçar les respostes preventives dels municipis arran de l'augment de les situacions de pobresa energètica.


La finalitat és detectar persones que pateixin una situació de pobresa energètica que els afecti la salut, quantificar-ne i avaluar-ne els casos i establir els mecanismes de derivació corresponents per atendre millor les persones més vulnerables.

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Habitatge

Documentació