Formació en bon govern, transparència i participació ciutadana

El programa de formació en transparència, bon govern i participació ciutadana té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals al personal tècnic i als càrrecs electes del municipis gironins. El programa està dissenyat amb cursos, jornades i tallers que formen part d'un programa anual i que responen a les demandes i les necessitats detectades.


Aquest programa de formació està estructurat en cursos o tallers de 5 hores cadascun, els continguts, el professorat, les dates i els llocs de realització dels quals s'especifiquen en cada curs.


Els cursos de formació per a càrrecs electes són jornades de 3 hores de durada que s'ofereixen als ajuntaments i que van dirigits exclusivament a l'equip de govern.


Aquests cursos es duen a terme en l'espai i durant els horaris que més convinguin a cada ajuntament, sempre que hi hagi un mínim d'assistents. 

A qui s'adreça

Ens públics
  • Als ens locals de la demarcació de Girona; ajuntaments, consells comarcals, societats mercantils municipals, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, organismes autònoms i qualsevol altre ens instrumental dependent o vinculat a una administració local de Girona.
  • Els serveis s'ofereixen a càrrecs electes i alts càrrecs que tenen delegacions en temes de bon govern, transparència i participació ciutadana, o que volen portar a terme projectes a l'entorn d'aquest àmbit, i al personal tècnic d'aquests ens.

Normativa

Departament responsable

Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

Informació en línia

http://www.ddgi.cat/participaciociutadana