Formació en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència (2022)

El programa de formació en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals al personal tècnic i als càrrecs electes del municipis gironins. El programa està dissenyat amb cursos, jornades i tallers que formen part d'un programa anual i que responen a les demandes i les necessitats detectades.

Aquest programa de formació està estructurat en cursos o tallers de 5 hores cadascun, els continguts, el professorat, les dates i els llocs de realització dels quals s'especifiquen en cada curs.

Els cursos de formació per a càrrecs electes són jornades de 3 hores de durada que s'ofereixen als ajuntaments i que van dirigits exclusivament a l'equip de govern.

Aquests cursos es duen a terme en l'espai i durant els horaris que més convinguin a cada ajuntament, sempre que hi hagi un mínim d'assistents. 

 • 1 de juny
  Nocions bàsiques sobre protecció de dades per a ens locals
 • 8 i 15 de juny
  Els reglaments de participació ciutadana, una oportunitat per definir un model de governança participatiu en l'àmbit local
 • 29 de juny
  Infografies, una eina de comunicació per al bon govern
 • 21 d'octubre
  Jornada: Marc d'integritat i bústies ètiques.
 • 9 de novembre
  Edició del portal de transparència