Formació en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència (2023)

El programa de formació en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals al personal tècnic i als càrrecs electes del municipis gironins. El programa està dissenyat amb cursos, jornades i tallers que formen part d'un programa anual i que responen a les demandes i les necessitats detectades.

Aquest programa de formació està estructurat en cursos o tallers de 5 hores cadascun, els continguts, el professorat, les dates i els llocs de realització dels quals s'especifiquen en cada curs.

Els cursos de formació per a càrrecs electes són jornades de 3 hores de durada que s'ofereixen als ajuntaments i que van dirigits exclusivament a l'equip de govern.

Aquests cursos es duen a terme en l'espai i durant els horaris que més convinguin a cada ajuntament, sempre que hi hagi un mínim d'assistents. 

Cursos 2023

 

 • 3 maig de 2023
  El Decret 8/2021, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública
 • 26 maig de 2023
  Transparència i protecció de dades (formació en el marc de l'AFEDAP)
 • 16 juny de 2023
  Curs sobre el dret d'accés a la informació pública (formació en el marc de l'AFEDAP)
 • 20 setembre de 2023
  Participació ciutadana virtual: la plataforma Decidim
 • 29 setembre de 2023
  El portal de transparència: Obligacions i edició del portal
 • 2 octubre de 2023
  Avaluació del compliment normatiu en matèria de transparència
 • 20-27 d'octubre de 2023
  Pressupostos participatius: l'instrument estrella de la participació ciutadana en el món local
 • 8-15-22 novembre de 2023
  Auditories internes, seguretat TIC, protecció de dades i ens