Informació sobre les actuacions del programa durant el període de durada del pla pilot (abril 2020 - abril 2022)