Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables

El Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables, neix amb l'objectiu de crear un entorn en què l'acció pública serveixi per desencadenar inversió en energies renovables i potenciar encara més la feina que ja s'està portant a terme en relació amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

L'objectiu és involucrar el sector privat i la ciutadania en general en el desplegament del Pla, per tal d'arribar, com a mínim, al 32 % d'energies renovables sobre el consum final d'energia a la demarcació de Girona l'any 2030. És el mateix percentatge que fixen els objectius europeus.

La Diputació de Girona ha treballat durant dos anys de costat amb els agents involucrats del territori per definir accions concretes. S'han programat 29 accions que incidiran principalment en quatre sectors: l'industrial, el turístic, el residencial i el municipal, perquè es considera que són els que tenen més potencial per a l'assoliment de l'objectiu de penetració de renovables en els propers anys a la demarcació.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies

Documentació