Inventari de cementiris municipals

L'objecte dels treballs és l'obtenció i l'ordenació de tota la informació relacionada amb les unitats d'enterrament que formen part del cementiri.

El recurs es materialitzarà amb el lliurament d'una memòria i d'una base de dades informàtica.

A qui s'adreça

Ens públics

Ens locals de la demarcació de Girona amb una població inferior a 20.000 habitants. El servei estarà obert a les entitats locals gironines amb una població superior a 20.000 habitants si es disposa de recursos suficients i això no condiciona ni limita el servei a les entitats locals amb una població inferior.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar la sol·licitud acompanyada de l¿annex amb les dades del cementiri.

 

A l¿annex de la sol·licitud hi ha un apartat per descriure l¿estat actual i els problemes més significatius del cementiri i justificar-ne la valoració. Tot plegat servirà al centre gestor per aplicar els criteris de selecció que estableix el Pla de Servei i valorar l¿acceptació de la sol·licitud.

Terminis

Una única sol·licitud anual per entitat local.

Servei responsable

Assistència i Cooperació als Municipis

Documentació