Programa d'estalvi energètic i pobresa energètica

El Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona consisteix a donar eines i recursos als ens locals de la demarcació de Girona per tal d'impulsar actuacions directes encaminades a sensibilitzar la població sobre la despesa i l'eficiència energètiques de les llars i actuar en els casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables.

L'objectiu del programa és treballar conjuntament i transversal la problemàtica de la despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona en diferents aspectes: disminució de l'esforç econòmic de les famílies, afavoriment del consum sostenible i disminució de la despesa energètica i les emissions de CO2 a l'atmosfera en relació amb l'energia necessària per mantenir un habitatge a la temperatura de confort adient.

Els objectius generals del programa són els següents:

  • Sensibilitzar la població sobre la despesa energètica de les llars.
  • Millorar l'eficiència energètica de les llars.
  • Millorar les condicions de confort i salubritat.
  • Reduir els costos dels subministraments.
  • Acompanyar les persones més vulnerables i empoderar els usuaris en general.

 

Els objectius s'han de desenvolupar mitjançant uns programes específics, als quals es poden adscriure els ens locals esmentats més avall. Els programes específics són els següents:

 

Auditories en llars vulnerables
Programes de coneixement del parc
Programes de salut, gent gran i infància
Programes per a la ciutadania
Programes d'educació

 

 

Si no podeu veure correctament el vídeo cliqueu aquí.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una sol·licitud del pla de serveis en l'àmbit de l'habitatge en què indiquin els recursos que demanen, i ho han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), que cal presentar mitjançant la plataforma EACAT.

Pla de serveis d'assistència en matèria d'habitatge de la Diputació de Girona

 

Normativa

Servei responsable

Habitatge

Documentació