Notícies

Les espècies exòtiques invasores, a la cinquena làmina sobre la vespa asiàtica

Foto : Les espècies exòtiques invasores, a la cinquena làmina sobre la vespa asiàtica

La vespa asiàtica és una de tantes espècies foranes que els últims anys han alterat els nostres ecosistemes, fruit de la globalització i de vegades també de males praxis en la comercialització i tràfic d'animals i plantes. Un cop aquestes plantes i animals han arrelat a casa nostra, és difícil controlar-los. En alguns casos, acaben perjudicant les comunitats naturals de flora i fauna autòctones i també poden ser un risc per a l'agricultura i altres activitats econòmiques i el benestar de les persones. La cinquena làmina sobre la vespa asiàtica que han creat conjuntament el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i l'il·lustrador naturalista Toni Llobet presenta altres exemples de plantes i animals invasors que alteren el nostre medi. Algunes de les espècies animals s'han instaurat a les comarques gironines després d'haver-hi arribat per esdevenir mascotes. És el cas, per exemple, de la cotorreta de pit gris i de la tortuga d'orelles vermelles. D'altres hi han arribat directament volant des de territoris veïns, com és el cas de la papallona del boix o de la vespa asiàtica.

De la mateixa manera que a les altres quatre làmines d'aquesta sèrie que ja s'han divulgat, els dibuixos d'aquest treball tenen un gran nivell de detall i de realisme. Aquests treballs sobre la vespa asiàtica s'adrecen al conjunt de la societat i, des de fa setmanes, es difonen periòdicament en fascicles, per mitjà del web i de les xarxes socials de la Diputació de Girona. La sèrie constituirà una guia divulgativa a l'abast del conjunt de la ciutadania que ajudarà a conèixer molt millor la vespa asiàtica, prevenir-ne els possibles impactes i riscos i orientar la gestió local de la problemàtica que genera la presència d'aquesta espècie invasora als municipis gironins. Cada làmina aborda una temàtica específica relacionada amb aquest insecte.

La primera làmina ajuda a identificar la vespa asiàtica i a diferenciar-la d'altres espècies que s'hi assemblen. El material va tenir un gran impacte, sobretot a les xarxes socials: se'n van fer ressò centenars d'usuaris a Twitter, com ara administracions i organismes públics i acadèmics, entitats i ciutadans. També va tenir molt bona acollida la segona làmina, que ajuda a distingir els nius de vespa asiàtica dels que fan altres espècies. El tercer treball recrea diverses localitzacions possibles de nius de vespa asiàtica. I la quarta làmina tracta sobre el cicle biològic d'aquest insecte.

Es poden consultar totes les làmines sobre la vespa asiàtica publicades fins ara a http://www.ddgi.cat/web/servei/5660/lamines-divulgatives-sobre-la-vespa-asiatica