Làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica

Com són les vespes asiàtiques? Com les podem diferenciar d'altres insectes semblants? On fan els nius? Quin impacte tenen en les persones i l'entorn? Com les podem prevenir i controlar

Aquestes són algunes de les preguntes que han sorgit des del 2012, quan es van detectar els primers exemplars d'aquesta espècie exòtica invasora a les comarques gironines. Conscient dels interrogants i de l'alarma que genera la irrupció de la vespa asiàtica al territori, des de fa temps la Diputació de Girona impulsa diferents iniciatives amb l'objectiu d'ajudar les administracions locals a gestionar l'adaptació a aquesta espècie, a fi de compartir-hi coneixement i orientar-les sobre les decisions a escala municipal.

L'última acció és l'inici de la difusió d'una sèrie de làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica, que han creat conjuntament el Servei de Medi Ambient de la mateixa corporació i l'il·lustrador naturalista Toni Llobet. S'adrecen al conjunt de la societat i es difondran periòdicament en fascicles.

Més endavant, també és previst que es recullin en una guia en format paper.

 

Làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica

Guia Vespa Asiàtica

Vespes socials i espècies semblants
Guia Vespa Asiàtica

Vespers i altres nius de vespes
Guia Vespa Asiàtica

Emplaçament dels vespers de la vespa asiàtica
Guia Vespa Asiàtica

Cicle biològic de la vespa asiàtica
Guia Vespa Asiàtica

Les invasions biològiques
Guia Vespa Asiàtica

La invasió de la vespa asiàtica

 

 

Departament responsable

Medi Ambient