Catàleg de formació en l'àmbit de la salut

L'actualització constant de les competències dels agents de salut pública és la clau per a la millora constant en el disseny, planificació i gestió de les polítiques de salut pública.
La recerca de l'excel·lència va associada al increment dels estàndards de qualitat que les societat modernes i també l'administració pública ha anat incorporant en la seva manera de fer.
L'augment del ventall de serveis de la societat del benestar, el increment dels nivells d'exigència de la població, l'augment demogràfic i la limitació de recursos, ha obligat a fer un replantejament en la gestió dels serveis públics incorporant nous models i paradigmes de govern.
Un dels elements clau en aquest procés és la formació, per això, en el marc de la salut pública, Dipsalut aposta per una oferta formativa que afavoreixi: una òptima pressa de decisions, una millora en la planificació, la gestió i l'avaluació, la incorporació de noves i diferents perspectives d'anàlisi i enfocament de les politiques de salut pública...
Així doncs, des d'aquesta perspectiva, l'oferta formativa de Dipsalut està orientada al desenvolupament dels coneixement, les habilitats i les actituds necessàries dels diferents agents que treballen en la salut pública.
  • Protecció de la Salut
  • Polítiques i Promoció de la Salut

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Dipsalut - Catàleg de formació