Model d'ordenança tipus de mercats no sedentaris

Aquest document tipus pretén ser una eina de gestió per a tots els municipis que disposen o tinguin previst organitzar mercats municipals no sedentaris i vulguin fer-ne ús, ja sigui en la seva totalitat o en part. Tot això, sense perjudici que cada ajuntament pugui adaptar-ne el contingut a les seves necessitats i peculiaritats o pugui adoptar la regulació que consideri més convenient.

 

Aquesta ordenança ha estat elaborada pel servei de Promoció Econòmica i validada per la Secretaria General de la Diputació.

A qui s'adreça

Ciutadans, empreses

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A