Formació en l'àmbit de la gestió dels cementiris i dels serveis funeraris

Anualment, la Diputació de Girona dissenyarà i aprovarà un pla de formació per als ens locals de la demarcació de Girona dins l'àmbit d'aquest servei.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Inscripció a les sessions: d'acord amb les condicions de cada formació prevista.

 

Podeu suggerir els cursos o temes que considereu necessaris o interessants, relacionats amb la gestió de cementiris i serveis funeraris, mitjançant el formulari de sol·licitud dels serveis d'assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris.

Més informació

En aquest apartat també trobareu la documentació de les ponències i jornades ja realitzades.

Jornades

Si no podeu veure correctament el vídeo cliqueu aquí.

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Documentació