Document d'actuacions davant l'ocupació irregular d'immobles des d'una perspectiva local

Assessorament tècnic i informació general en matèria d’ocupacions irregulars per a personal tècnic i càrrecs electes.

 

Des del departament d’Habitatge es coordinen el grup de treball col·laboratiu i el grup de debat en ocupacions irregulars, el qual es vehicula mitjançant el document Actuacions davant l’ocupació irregular d’immobles des d’una perspectiva local, que es pot sol·licitar a la Diputació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics

Tots els ajuntaments i els consells comarcals que estiguin inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Accés al servei

Presentació de sol·licituds

 

Podeu sol·licitar el document mitjançant el model normalitzat de sol·licitud d’assistència tècnica disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), al qual cal adjuntar l’annex de sol·licitud del document d’actuacions davant l’ocupació irregular d’immobles des d’una perspectiva local

 

La sol·licitud ha d’estar signada electrònicament, amb un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i s’ha de presentar telemàticament per mitjà de les plataformes EACAT

 

Aquesta modalitat inclou les actualitzacions del document, les convocatòries a les trobades de debat i discussió de casos, i el retorn de la informació tractada a les diferents reunions del Grup de Treball i del Grup de Debat de la Diputació de Girona.

 

Descàrrega del fitxer (sense actualitzacions)

 

En cas que només us vulgueu descarregar el document, sol·liciteu-ho per mitjà de l’enllaç següent.

 

Amb aquesta modalitat no rebreu informació ni assessorament de cap tipus.

Normativa

Legislació sobre l’habitatge: polítiques de suport des de l’Administració, disseny, rehabilitació, regulació hipotecària i, en general, aspectes jurídics i tècnics.

Més informació

Sol·licitud per telèfon, 972 184 856 i per correu electrònic, habitatge@ddgi.cat. 

Departament responsable

Habitatge

Documentació