Pla de formació esportiva

La gestió i manteniment d'activitats i instal·lacions esportives exigeix un procés permanent de formació. Per això la Diputació organitza jornades formatives destinades a alcaldes, regidors, tècnics municipals i personal dels clubs esportius.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Regidors i tècnics d'esports, membres de les juntes de les entitats esportives, directors esportius d'entitats esportives i, secretaris tècnics d'entitats esportives.

Departament responsable

Servei d'Esports