Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial

La Diputació de Girona ha impulsat la formalització de la Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE), vivers d'empresa i espais de coworking per donar suport als ens locals públics que gestionen o tenen la titularitat d'un espai d'aquestes característiques. El suport es concreta en un protocol d'adhesió i interrelació, reunions tècniques, jornades de treball en xarxa per a emprenedors i empreses, formacions, difusió i el web www.ddgi.cat/xgeae

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Entitats públiques que siguin titulars de vivers d'empreses o en tinguin l'encàrrec de gestió. També entitats públiques que tenen espais de coworking.

Emprenedors/es i públic en general que cerquen informació per tal d'instal·lar-se en un viver d'empreses o espai de coworking, o que volen participar en alguna actuació formativa.

Accés al servei

Per formar part de la xarxa, caldrà presentar la següent documentació:

  • Acreditació de la titularitat o l'encàrrec de gestió de l'espai d'allotjament empresarial
  • Un acord de Ple d'adhesió a la XGEAE
  • El formulari d'adhesió enviat per mitjà de la plataforma EACAT

Normativa

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Informació en línia

www.ddgi.cat/xgeae

Documentació