El ple en temps real

Reproduïu en temps real el darrer ple de la Diputació de Girona:

Actualitat del ple