Reproduïu en temps real el darrer ple de la Diputació de Girona:
Ple de la Diputació de Girona

Ple extraordinari de la Diputació de Girona - 6 d'agost de 2020