Programa de coordinació del Pacte de les Alcaldies a les comarques gironines

Amb l'adhesió al Pacte de les Alcaldies per l'Energia Sostenible i el Clima, els ajuntaments assumeixen el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris, així com d'augmentar la resiliència del territori al canvi climàtic.

El programa de coordinació que s'ofereix des de la Diputació de Girona consisteix en:

  • Suport en el tràmit d'adhesió. Els ajuntaments tenen a la seva disposició el text d'adhesió al Pacte (document de compromís) i una proposta d'acord del ple per a l'adhesió. En aquests moments l'Oficina Europea del Pacte només accepta les adhesions al compromís per al 2050. Una vegada es disposi del certificat de l'acord del ple, l'ajuntament ho ha de comunicar a la Diputació i l'ha de carregar en el seu perfil, creat a la plataforma europea Eumayors.
  • Redacció dels PAESC per les 20 unitats de paisatge de les comarques gironines mitjançant una sol·licitud al Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona.
  • Obtenció de les eines metodològiques perquè els equips redactors puguin elaborar els PAESC i els informes de seguiment. Actualment hi ha disponibles diferents eines: els inventaris d'emissions 2005 i 2006-2019, les guies d'accions de mitigació i adaptació i les eines per a la redacció dels informes de seguiment.
  • Contacte i gestions amb el Covenant of Mayors Office (CoMO) i el Joint Research Center (JRC).
  • Organització de jornades i seminaris per ampliar coneixements i intercanviar experiències.
  • Suport en la comunicació i sensibilització sobre els resultats de les accions executades.

A qui s'adreça

Ens públics

Aquest programa es destina als ajuntaments signataris del Pacte de les Alcaldies

Accés al servei

Els ajuntaments que es vulguin adherir al Pacte de les Alcaldies es poden posar en contacte amb el servei de Medi Ambient per a que els orienti respecte als passos a fer.

El suport econòmic per a l'execució d'accions planificades en els PAESC es pot sol·licitar a la campanya de subvencions ¿Del Pla a l'acció¿ i a les convocatòries de subvencions per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals; el suport tècnic es pot sol·licitar al Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona. 

Terminis

El servei té un termini indefinit.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies

Informació en línia

Eumayors

Documentació