BOP

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) és una publicació oficial que gestiona la Diputació de Girona. El BOP és l'instrument d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions que operen en l'àmbit geogràfic provincial per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.

La Diputació de Girona potencia l'ús de la tecnologia i l'estalvi de paper i utilitza el suport electrònic com a únic format d'edició del BOP de Girona.
La pàgina web del BOP de Girona centralitza tota la informació referent al butlletí i externalitza, mitjançant la utilització del certificat digital, els serveis de consulta, tramitació d'anuncis, notificació de la liquidació de les taxes i notificació de la publicació dels anuncis.

Els serveis que s'ofereixen a la pàgina web del BOP són una adaptació a les noves tecnologies i suposen un pas endavant en eficàcia i agilitat en la gestió de publicació d'anuncis. L'accés universal i gratuït de l'edició electrònica del BOP garanteix obtenir d'una manera senzilla i immediata tots els anuncis publicats des del mateix dia de la seva edició, i que l'usuari pugui reproduir-los, si ho desitja, en suport tradicional.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

El BOP és un servei públic que s'adreça a municipis, organitzacions i ciutadania

Normativa

LLEI 5/2002, de 4 d'abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies

Servei responsable

Secretaria General

Informació en línia

http://www.ddgi.cat/bop

Documentació