Projecte constructiu de condicionament entre el PK 4+050 i el PK 4+545 de la carretera GIV-5147, de la C-66 a Camós per Palol de Revardit (terme municipal de Camós).

La carretera GIV-5147 es de titularitat de la Diputació de Girona, comença a la C-66 i va fins al límit municipal de Camós-Porqueres passant pels termes municipals de Palol de Revardit i Camós. Durant els últims anys s'han anat realitzant millores eixamplant la calçada i millorant els revolts en els 7,14 km que té de longitud, passant de 5 metres que tenia inicials als 6/7 metres actuals, menys el tram objecte del present projecte, del PK 4+050 al PK 4+545 que queda per condicionar, amb una amplada de calçada de 5,00 metres i un traçat sinuós.

A data de 28 de novembre de 2023, la Diputació de Girona encarrega a D2 ENGINY.TOP SLP, la redacció del Redacció del projecte constructiu de condicionament entre el PK 4+050 i el PK 4+545 de la carretera GIV-5147, de la C-66 a Camós per Palol de Revardit (terme municipal de Camós). La carretera GIV-5147, de la C-66 a Camós, per Palol de Revardit, pertany a la comarca del Pla de l'Estany i té una longitud total de 7,141 km. Aquest tram de projecte és l'últim que queda per condicionar, ja que la resta de la carretera ja té una amplada de 6/7 m.

L'objecte del projecte és la definició de les obres de condicionament de la carretera GIV-5147. L'àmbit d'actuació és el tram de la carretera entre els PK 4+050 i el PK 4+545.

 

Documentació

Projecte constructiu de condicionament entre el PK 4+050 i el PK 4+545 de la carretera GIV-5147, de la C-66 a Camós per Palol de Revardit (terme municipal de Camós).

 

Servei responsable

Xarxa Viària