Programes de formació en habitatge 2024

El servei d'Habitatge de la Diputació organitza formació tècnica adreçada als empleats de l'Administració pública i als càrrecs electes amb l'objectiu de donar a conèixer les diferents accions relacionades amb l'habitatge, l'urbanisme i l'arquitectura que es poden portar a terme des dels ens locals i comarcals. En les activitats formatives es presenten diferents experiències, normativa i eines per desenvolupar les necessitats de gestió municipal, amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament de les tasques i la gestió dels serveis en el dia a dia.

Per consultar l'oferta formativa en aquest àmbit, cal accedir al Portal de formació de la Diputació de Girona (formacio.ddgi.cat/area/Habitatge)

Informació important sobre l'assistència

 • La formació és gratuïta. Atès que el nombre de places és limitat, si no podeu assistir a un curs, us demanem que accediu al Portal de formació i modifiqueu la vostra inscripció (o bé que informeu el servei d'Habitatge, en cas que la formació no sigui del Portal de formació), per tal que la vostra plaça pugui ser aprofitada per algú altre que estigui en llista d'espera.

 • En les sessions virtuals, a través de la plataforma Zoom, cal que us identifiqueu obligatòriament amb el vostre nom i cognoms, i que disposeu d'un micròfon i una càmera, que són els materials mínims per poder seguir adequadament les sessions.

 • Es requereix l'ús d'un ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d'assegurar que els controls funcionin correctament.

 • Per obtenir el certificat d'assistència (no d'aprofitament) cal que estigueu inscrits a la formació i que hàgiu assistit, com a mínim, al 80 % de les sessions. Durant la formació es controlarà l'assistència.

 • La inscripció es pot formalitzar fins a una setmana abans de l'inici de la formació.

 • Les persones que disposin d'una plaça i no assisteixin al curs poden ser penalitzades amb la privació de realitzar altres cursos al llarg del mateix any.

Informació important sobre els certificats d'assistència

 • Per poder obtenir el certificat d'assistència, cal tenir confirmada la inscripció al curs i haver assistit al 80 % de les sessions.

 • Per acreditar l'assistència, en les formacions en la modalitat presencial s'ha de signar a l'inici i al final de la sessió. En les virtuals, es fan controls durant la sessió (en forma de preguntes que apareixen a la pantalla i que cal respondre per demostrar que s'està seguint la sessió) i, a més, cal superar una prova.

 • Cal que estigueu degudament acreditats al Zoom (nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu) per poder ser identificats. En cas contrari, no seran vàlids els controls d'assistència i no es podrà expedir cap justificant ni cap certificat d'assistència. 

 • En finalitzar la formació, cal que respongueu una enquesta final per valorar els ponents, a través del Portal de formació o bé d'un enllaç que rebreu per correu electrònic.

 • El fet de formalitzar la inscripció a un curs comporta que accepteu els requisits que s'hi esmenten.

Servei responsable

Habitatge