Hidronet Baix Ter

 

El projecte Hidronet Baix Ter, estratègia de prevenció de les inundacions i foment de la biodiversitat aquàtica a partir de superfícies de laminació a la xarxa hídrica del curs baix del riu Ter, amb codi R079, està cofinançat per la Fundació Biodiversitat FSP, en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions adreçades a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació en els entorns urbans a través de solucions basades en la naturalesa.

Aquesta convocatòria forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU.

 

Objectiu

Diferents nuclis urbans de l'àrea del Baix Ter tenen problemes d'inundació recurrents deguts a la històrica reducció de superfícies inundables d'aquesta plana al·luvial en la qual els rius i recs tenen un règim torrencial. L'objectiu del projecte és canviar el model de drenatge actual, basat en la ràpida evacuació a través de canals pavimentats, per un de basat en una xarxa interconnectada d'aiguamolls de laminació que alenteixin el flux d'aigua i redueixin el risc de desbordament.

Aquest model transformador del sistema fluvial, a més de beneficis hidrològics, té importants beneficis ambientals d'increment de la biodiversitat (els aiguamolls i les zones inundables són hàbitats rics en fauna i flora) i de millora de l'estat ecològic dels sistemes aquàtics (retenció de nutrients i contaminants). El projecte preveu: 1) la redacció d'un pla integral per a tota la part baixa del riu Ter, que abordi la manera de mitigar el risc d'inundació a tota la xarxa de municipis de la zona, i 2) la creació de zones de laminació en punts concrets com a experiències de referència per a l'aplicabilitat del model a tot l'àmbit.

Pressupost

 • Subvenció total atorgada: 2.528.062,56 euros
 • Quantitat que financen les entitats: 468.027,62 euros
 • Total del projecte Hidronet Baix Ter: 2.996.090,18 euros

Finançament

 

Subvenció atorgada (IVA exclòs)

A càrrec de l'entitat

TOTAL

Diputació de Girona

126.068,80 €                   

37.175,20 €                   

163.244,00 €                   

Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona

220.243,00 €                   

20.365,54 €                   

240.608,54 €                   

Consorci del Ter

166.793,92 €                   

9.313,02 €                   

176.106,94 €                   

Junta Central d'Usuaris del Baix Ter

369.887,44 €                   

43.092,76 €                   

412.980,20 €                   

Ajuntament de Gualta

408.785,00 €                   

80.682,50 €                   

489.467,50 €                   

Ajuntament de Torroella de Montgrí

774.592,00 €                   

179.788,00 €                   

954.380,00 €                   

Ajuntament d'Ullà

461.692,40 €                   

97.610,60 €                   

559.303,00 €                   

Resultats esperats

 • Canviar el model de drenatge vigent per una solució basada en la naturalesa per a tot el conjunt del Baix Ter.
 • Millorar la resiliència i disminució de la vulnerabilitat de les zones urbanes inundables del Baix Ter.
 • Contribuir a millorar les condicions hidromorfològiques i de l'estat ecològic de les masses d'aigua del Baix Ter, incloent-hi els cursos fluvials i les zones inundables, a través de la conservació i potenciació dels hàbitats aquàtics i les espècies que els colonitzen.
 • Garantir la dispersió de les espècies aquàtiques mitjançant la millora de la connectivitat ecològica als trams fluvials (que faciliti la dispersió d'organismes estrictament aquàtics) i mitjançant un disseny de les zones inundables amb una aproximació de metacomunitat (xarxa de nodes connectada per facilitar el moviment d'espècies com amfibis i invertebrats).
 • Incrementar la percepció del risc d'inundació i les estratègies d'autoprotecció a la població, els agents socials i econòmics.
 • Millorar la coordinació entre totes les parts involucrades en gestió del risc d'inundabilitat.

Operacions

 • Pla Integral de Gestió del Risc d'Inundació al Baix Ter
 • Reducció del risc d'inundacions a la conca del Ter Vell (l'Estartit)
 • Adequació del rec del Molí a la zona urbana de Gualta
 • Reducció del risc d'inundació al municipi d'Ullà i millora de la naturalització del rec Madral
 • Governança i participació
 • Comunicació i sensibilització
 • Mesura i seguiment d'indicadors

Documentació

 

 

 

 

Tornar