Assistent virtual CREIXbot

El CREIXbot és un assistent virtual de la Diputació de Girona que ajuda a aclarir les qüestions que es poden plantejar les persones emprenedores.

La Diputació de Girona cedeix l'ús de l'assistent virtual als ajuntaments, consells comarcals i entitats delegades de promoció econòmica d'ajuntaments i consells comarcals que sol·licitin adherir-s'hi.

Aquest assistent es pot ubicar a qualsevol pàgina web, mitjançant un tall de codi que es facilita a l'entitat, i recull noranta-dues preguntes i respostes referents a temes d'emprenedoria i amb enllaços a diversos recursos. Així mateix, cada entitat hi pot afegir preguntes i respostes específiques dels seus programes d'emprenedoria.

Amb la finalitat de millorar l'atenció als usuaris, les persones que utilitzin el CREIXbot i no hi trobin resposta poden demanar l'assistència d'un tècnic de l'entitat, el qual rep un correu amb les dades de contacte del peticionari.

A qui s'adreça

Ens públics

Poden sol·licitar aquest servei ajuntaments, consells comarcals, entitats delegades de promoció econòmica d'ajuntaments i consells comarcals.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei per mitjà de la documentació següent:

  • Acord de l'òrgan competent que aprova la petició d'adhesió al servei (decret de l'Alcaldia, acord de la Junta de Govern o acord del Ple o equivalent).
  • Formulari de sol·licitud d'adhesió a l'assistent virtual CREIXbot.

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació