Projecte constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós

Projecte constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós

 

Documentació

Projecte constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós

Servei responsable

Xarxa Viària