Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol

El Ple de la Diputació de Girona, del dia 23 de març de 2021, ha aprovat inicialment el projecte de Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol.

 

Documentació

Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol. Memòria.

Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol. Serveis Afectats.

Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol. Annexes, 1 de 2.

Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol. Annexes, 2 de 2.  

 

Servei responsable

Xarxa Viària