Pressupostos participatius en temps de pandèmia i postpandèmia

Objectius

 • Clarificar el concepte de participació ciutadana, desmentir tòpics i definir on se circumscriuen els pressupostos participatius en aquesta nova manera de fer política.
 • Treballar el concepte de participació cap a dins (transversalitat dels processos participatius) per passar de la burocràcia i la nova gestió pública a l'administració deliberativa.
 • Aportar reflexions, elements d'anàlisi i metodologies que permetin implementar uns pressupostos participatius amb garanties d'èxit tant en temps de pandèmia com després de la crisi sanitària del coronavirus.
 • Analitzar diferents experiències i models de pressupostos participatius duts a terme per municipis.
 • Definir fases i etapes d'aquest instrument, i eines metodològiques per realitzar-los (online i offline).
 • Dotar de capacitats tècniques i d'orientacions polítiques bàsiques els municipis per dissenyar i dinamitzar un procés de pressupostos participatius adaptat a les característiques i particularitats de cadascun.

 

Continguts

Participació ciutadana en temps de pandèmia: moda o necessitat?

 • Definir el concepte i posar-nos d'acord sobre els seus beneficis i inconvenients a l'hora de dissenyar, executar i/o implementar polítiques públiques (desmentint tòpics).
 • Democràcia deliberativa, representativa i directa: de la confusió a la clarificació del concepte.
 • Pressupostos participatius: de quin tipus de participació estem parlant?
 • Per què necessitem incorporar la participació en la gestió pública?: la irrupció dels problemes maleïts i la crisi de legitimitat política i institucional.
 • Generar intel·ligència i democratitzar les polítiques públiques; com es fa i com s'ha de gestionar internament? (Amb exemples.)
 • Participació i gestió, dues cares de la mateixa moneda. La gestió interna dels processos participatius: de l'eficàcia i l'eficiència a la intel·ligència, i de les rutines a la innovació (l'administració pública deliberativa).

Pressupostos participatius, com es fan?

 • Es pot fer un procés d'aquestes característiques en temps de pandèmia? Com? Quines eines tecnològiques es necessiten? Estan a l'abast de tots els municipis?
 • Característiques generals d'un procés de pressupostos participatius. Què posem a debat (projectes d'inversions o de despesa corrent)? Com tenim en compte els criteris territorials de cada municipi? Qui pot participar-hi i com?
 • De la teoria a la pràctica: exemples de diferents models i formes de dur-los a terme. Exemples de processos dinamitzats en plena pandèmia.

Experiències o casos pràctics

Docent

Daniel Tarragó Sanfeliu. Soci director de Neòpolis, consultoria estratègica d'innovació social especialitzada en el disseny i la dinamització de processos de participació ciutadana, l'elaboració de planificacions estratègiques, el disseny i l'avaluació de polítiques públiques i la investigació per enquesta. Professor associat del Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB. Ha estat professor associat a la Facultat de Ciències Polítiques de la UPF, professor associat del Departament de Pedagogia de la UdG i professor visitant de la Universidad de Concepción, a Xile.

 

Destinataris

Al col·lectiu de treballadors públics, al cos de secretaris i a representants de l'Administració local i de tot el seu sector públic interessats en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l'Administració i la participació ciutadana.

 
 
 

Tornar

Certificat

S'expedirà un certificat d'assistència.

Dates i horari

24, 31 de març i 7 d'abril
de 9.00 a 11.00 h

Lloc

en línia - sessió telemàtica