Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió

L'objecte d'aquest servei és l'assessorament i/o acompanyament tècnic als secretaris/es-interventors/es i/o interventors/es en l'exercici de la intervenció de la comprovació material de les inversions, establerta als articles 214.2.d del TRLRHL i 20 del RD 424/2017 i a la DA3.3 de la LCSP, sempre que requereixi de coneixements tècnics.

Des del Servei d'assistència s'ha elaborat una instrucció que regula el funcionament i el procediment a seguir per accedir a la prestació del servei d'assistència en l'exercici de la intervenció de la comprovació material de la inversió, que teniu disponible en aquest apartat de la web.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei amb una població inferior a 20.000 habitants.

Accés al servei

Els secretaris/es-interventors/es o interventors/es interessats en aquest servei hauran de sol·licitar el servei, de forma expressa, a través del Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira), en els termes i condicions previstos en la instrucció.

Per accedir a aquest Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira), s'hauran de seguir els següents passos:

 1. Si s'han enviat peticions prèviament:
  • Anar al Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira) i introduir el vostre correu electrònic.
  • En cas de no recordar la contrasenya, prémer "Olvidaste tu contraseña?".
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual es podrà modificar la contrasenya i accedir a la plataforma.

    

 2. Si és la primera vegada que s'envia una petició:
  • Anar al Portal de Suport a l'òrgan interventor (Jira) i introduir el vostre correu electrònic.
  • Prémer "Inscríbete".
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual podreu completar el registre i accedir a la plataforma.

 

Un cop dins la plataforma, caldrà identificar:

 • Tipus d'ens (ajuntament, consell comarcal...).
 • Comarca i nom de l'entitat local.
 • Servei: 3. Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió (3.1. Assessorament tècnic; 3.2. Assessorament i acompanyament tècnic).
 • Assumpte.
 • Text descriptiu (definició de la petició de servei).
 • Documentació suport adjuntada, si s'escau.

 

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:

suportcontrol@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals

Documentació