S.5. Recull de normativa, models i documentació rellevants per a la gestió de l'habitatge

Oferir un recull de novetats, normativa, cursos de formació, activitats diverses i subvencions en l'àmbit de l'habitatge.

Es pot consultar el material generat per la Diputació de Girona a través de la pàgina web i també rebre el butlletí elaborat pel Servei d'Habitatge a través del correu electrònic.

Normativa

a) Legislació general

b) Legislació general d'Habitatge

c) Regulació dels règims de tinença

d) Urbanisme i edificació

e) Habitatge buit

f) Habitatge d'ús turístic

g) Mesures urgents

Models i documentació rellevant

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats, empreses

Si els ens públics destinataris ho indiquen al formulari de sol·licitud dels serveis d'assistència en matèria d'habitatge, rebran avisos per correu electrònic de l'actualització de la informació disponible.

Accés al servei

Accés lliure i obert.

Terminis

El recull no té cap vigència establerta. S'actualitzarà o es modificarà d'acord amb el criteri del departament responsable.

Més informació

Es poden fer aportacions al recull o enviar suggeriments sobre els models mitjançant l'adreça electrònica habitatge@ddgi.cat