Cessió de trofeus, cintes per abalisar i material de préstec per esdeveniments esportius

La Diputació de Girona col·labora en els esdeveniments i activitats esportives que promouen els ens locals de les comarques gironines mitjançant la cessió de trofeus i cintes per abalisar.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ens locals i entitats esportives

Accés al servei

Per a la presentació de les sol·licituds cal utilitzar el formulari web de la Diputació de Girona:
www.ddgi.cat/materialesports

Terminis

Les sol·licituds de material s'han de presentar com a molt tard quinze dies (naturals) abans de l'inici de l'esdeveniment. Les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini es consideraran fora de termini i no s'acceptaran.

Normativa

  • La Diputació de Girona només concedeix trofeus per a aquells esdeveniments esportius en què hi hagi competició i que no estiguin destinats únicament als socis de l'entitat esportiva peticionària.
  • Només es pot fer una sol·licitud de trofeus i/o inflables per activitat esportiva.
  • L'entitat sol·licitant haurà de recollir el material concedit a partir de la data i en el local que s'especifiquin quan es respongui la sol·licitud; no es podran recollir els trofeus abans.
  • La Diputació de Girona concedeix cinta d'abalisar quan l'esdeveniment esportiu del qual es tracti sigui una cursa en què calgui marcar el recorregut. L'organització de l'esdeveniment esportiu està obligada, un cop finalitzada l'activitat i en compliment dels criteris de sostenibilitat mediambiental, a retirar completament la cinta d'abalisar.

Servei responsable

Servei d'Esports

Documentació