Cessió de material expositiu i de foment de la lectura

Cessió de bibliocarretons i bibliomaletes

Cessió temporal de bibliocarretons i bibliomaletes a les biblioteques públiques de la província i a altres entitats que ho sol·licitin.

Els bibliocarretons són de temàtica diversa i d'interès cultural, i es procura potenciar els que promocionin la lectura i la literatura en general.

Els bibliocarretons i bibliomaletes se sol·liciten des de l'aplicació específica per a itineràncies accessible des de l'extranet de les biblioteques: http://www.bibgirona.cat/extranet.

La biblioteca ha de fer-se càrrec del transport.


Cessió d'exposicions

Cessió temporal d'exposicions a les biblioteques públiques de la província i a altres entitats que ho sol·licitin.

Les exposicions poden ser de formats i temàtica diversos i d'interès cultural, i es procura potenciar les que promocionin la lectura i la literatura en general.

Les exposicions se sol·liciten des de l'aplicació específica per a itineràncies accessible des de l'extranet de les biblioteques: http://www.bibgirona.cat/extranet.

La biblioteca ha de fer-se càrrec del transport de l'exposició.


Cessió d'aparadors

Cessió temporal dels aparadors creats des del Servei de Biblioteques a les biblioteques públiques de la província i a altres entitats que ho sol·licitin.

Els aparadors poden ser de formats i de temàtica diversos i d'interès cultural, i es procura potenciar els que promocionin la lectura i la literatura en general.

Se sol·liciten des de l'aplicació específica per a itineràncies accessible des de l'extranet de les biblioteques: http://www.bibgirona.cat/extranet.

La biblioteca ha de fer-se càrrec del transport.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Són destinataris d'aquest servei les biblioteques públiques i punts d'informació i lectura.

 

Accés al servei

Les biblioteques han d'estar integrades en el registre del Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya o tenir conveni d'adhesió a la Xarxa de Punts d'informació i Lectura de la Diputació de Girona.

Les entitats interessades han de ser sense afany de lucre.

Les biblioteques i punts d'informació i lectura poden consultar els recursos disponibles des de l'aplicació de l'extranet del Servei de Biblioteques:

http://www.bibgirona.cat/extranet/itinerancies

Poden realitzar la sol·licitud des de la mateixa aplicació.

Les entitats interessades poden consultar els recursos que ofereix el Servei de Biblioteques des de la pàgina web www.bibgirona.cat. Per poder sol·licitar la cessió de material, s'han d'adreçar a la seva biblioteca de referència, que s'encarregarà de coordinar-la.

Servei responsable

Biblioteques