Xarxa de Punts d'Informació i Lectura (XPIL)

La Xarxa de Punts d'Informació i Lectura (XPIL) es constitueix com un espai de treball de les sales o centres de lectura de les biblioteques dels municipis de menys de 3.000 habitants. Els ajuntaments que disposin d'aquests equipaments i reuneixin els requisits mínims que preveuen les bases (BOP núm. 221/2014) poden demanar l'adhesió a la XPIL. Cal que formalitzin la sol·licitud.

A qui s'adreça

Ens públics

Municipis de menys de 3.000 habitants amb sales de lectura que reuneixin els requisits mínims que preveuen les bases.

Accés al servei

De forma telemàtica: per tal d'accedir al servei, es requereix un formulari de sol·licitud normalitzat, degudament signat electrònicament, per poder entrar-ho per registre.

Règim econòmic aplicable

Gratuït

Terminis

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment. No està subjecta a dates concretes.

Normativa

Més informació

serveidebiblioteques@ddgi.cat
972 42 65 30

Servei responsable

Biblioteques

Documentació