Normativa relacionada amb l'exercici del control intern

En aquest apartat podeu consultar la normativa vigent relacionada amb l'exercici del control intern, a més, d'aquelles consultes resoltes per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat que deriven de l'aprovació i posterior aplicació del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

 

Resolució de consultes plantejades a la IGAE:

 

Disposicions generals:

 

Normativa supletòria d'interès:

 

Normes d'auditoria del sector públic i normes tècniques:

 

Cercador normativa consolidada BOE.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Totes les entitats del sector públic local.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:

suportcontrol@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals