Servei d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris

L'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica, posa a disposició dels ens locals de la seva demarcació, preferentment als de població inferior a 20.000 habitants, els recursos següents, que formen part del Pla de Serveis d'Assistència per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris:

 

 

 

Si voleu rebre informació de les modificacions de la documentació d'aquest servei subscriviu-vos al nostre butlletí. Entreu la vostra adreça de correu electrònic.
Adreça electrònica* :
Nom de l'administració o empresa:
Accepto la política de protecció de dades de la Diputació de Girona

 

Butlletins

A qui s'adreça

Ens públics

Ens locals de la demarcació de Girona amb una població inferior a 20.000 habitants.

Aquest servei restarà obert a les entitats locals de la demarcació de Girona amb una població superior a 20.000 habitants si disposa de recursos suficients i això no condiciona ni limita l'assistència a les entitats locals amb una població inferior. 

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una única sol·licitud anual signada per l'alcalde/essa mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, mitjançant el model normalitzat disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i presentar-la de forma telemàtica mitjançant la plataforma EACAT a l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.

Normativa

Obrir incidència/consulta

Suport del Servei d'Assistència a Municipis per la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris de la Diputació de Girona

Més informació

gestiocementiris@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència i Cooperació als Municipis

Documentació