I Jornada de Control Intern del Sector Públic Local. El Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.

En la I Jornada de Control Intern del Sector Públic Local. El Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, realitzada el dia 12 de gener de 2018, s'han presentat les ponències següents:

 

Mercedes Vega García, Subdirectora General d'Estudis i Coordinació de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

 

Descarregar el PDF de la presentació.

 

Ernest Ruiz i García, Viceinterventor de la Diputació de Girona

 

Descarregar el PDF de la presentació.

 

Javier Sánchez Rubio, Director de l'Oficina de Comptabilitat i Control Financer de l'Ajuntament de Madrid

 

Descarregar el PDF de la presentació.

 

José Fernando Chicano Jávega, Interventor General de l'Ajuntament de Tarragona

 

Descarregar el PDF de la presentació.

 

Núria Josa i Arbonès, Interventora General de la Diputació de Girona

 

Descarregar el PDF de la presentació.

  • Objectiu i contingut principal del Reial decret que aprova el reglament del control intern de les entitats locals
  • El nou model de control intern local
  • La funció interventora
  • El control financer: El control permanent i l'auditoria pública
  • El Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona
 

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Podeu descarregar-vos el programa de la Jornada a través d¿aquest enllaç.

Terminis

Tancament de sol·licitud : 31/12/2017

Més informació

suportcontrol@ddgi.cat

Documentació