Models i guies relacionats amb el pla de serveis de prevenció d'incendis

Aquests models i guies es posen a disposició dels ajuntaments per tal de facilitar el compliment de les seves obligacions derivades de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

 

Aquests documents són només propostes i no tenen cap caràcter d’obligatorietat. Els ajuntaments els poden modificar i/o adaptar a les seves necessitats.

 

El model de reglament d’establiment del servei i el model d’ordenança fiscal (taxa) han estat elaborats pels lletrats de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

Aquests models i guies no tenen cap vigència establerta. S’eliminaran i/o modificaran a criteri dels tècnics de Medi Ambient.

Servei responsable

Prevenció d'incendis

Documentació