Notícies

Inauguració del nou edifici de calderes i de la xarxa de calor de biomassa forestal de Setcases 

Foto : Foto: Martí Artalejo.

Aquest dissabte va tenir lloc la inauguració del nou edifici de calderes de biomassa i de la xarxa de calor de biomassa forestal de Setcases. L’acte va comptar amb la participació d’Albert Piñeira, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Carlos Fernández, alcalde de Setcases, i Joan Manso, president del Consell Comarcal del Ripollès. 

L’edifici i la xarxa de calor han estat finançades per la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Setcases. L’edifici ha tingut un cost de 185.063,65 euros i la xarxa de calor de 179.869,69 euros. La instal·lació proveirà calefacció i aigua calenta sanitària a tres edificis: l’edifici on s’ubica l’ajuntament i el consultori municipal, l’edifici de la sala d’estudis i l’edifici que acollirà el futur Centre d’Interpretació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

L’actuació suposarà, cada any, una producció d’energia renovable de 82.385 kWh, un estalvi d’energia de 4.119 kWh i unes emissions estalviades de 23 t de CO2.

 

El  PAES de Setcases

L’actuació s’emmarca en la implementació del PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) de Setcases que consta de vint accions que suposen una reducció de 825 t de CO2 per a l’any 2020 i equivalen a un 26,24% de les emissions del 2005. L’objectiu principal és disminuir les emissions de CO2 generades pel consum d’energia a edificis i equipaments municipals, gestió de residus municipal, sector terciari i residencial, enllumenat públic, flota municipal i parc de vehicles

 

La biomassa forestal

És un recurs altament disponible en el nostre territori i amb un gran potencial de gestió. Girona és una terra de boscos; més de la meitat de la seva superfície és coberta per boscos densos (unes 317.771 hectàrees) que presenten un creixement anual de prop de 850.000 m3 de biomassa. Avui, els aprofitaments forestals suposen únicament el 20% de la superfície arbrada que ocupa el nostre territori, fet que implica un ràpid abandonament de la gestió forestal i un important augment del risc d’incendis forestals.

 

Estratègia «Europa 2020»

En aquest sentit, la Diputació de Girona treballa per posar el seu gra de sorra en la incentivació d’iniciatives encaminades a l’eficiència energètica i a la instal·lació d’energies renovables a les quals els municipis es poden acollir amb l’objectiu d’aconseguir que l’energia moderna sigui renovable, accessible, fiable, neta i que ens permeti dinamitzar l’economia verda local. Això és del tot necessari per tenir una economia resilient i competitiva, però també per combatre i mitigar les conseqüències del canvi climàtic i la pobresa energètica. 

Amb aquestes i altres actuacions que endeguen els municipis gironins es complirà amb el compromís de reduir les emissions en més d’un 20% abans de l’any 2020, establert per l’estratègia «Europa 2020». També cal destacar que es pot aconseguir millorar les finances municipals gràcies a la reducció de costos energètics generats.