Notícies

La Diputació de Girona inicia els cursos de formació tècnica en urbanisme i habitatge

Foto : Fotografia de la primera sessió del curs de gestió de l'habitatge

Per cinquè any consecutiu, el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona està portant a terme un pla de formació per ampliar els coneixements dels diferents tècnics i treballadors en l’àmbit de l’urbanisme i l’habitatge del territori gironí.

El programa de formació 2012 preveu, igual que l’any passat, accions formatives en l’àmbit de la gestió de l’habitatge, en el manteniment i la rehabilitació dels edificis d’habitatges, en la normativa relacionada amb els diferents àmbits de l’urbanisme i l’habitatge, i en temes tècnics, entre d’altres.

El pla de formació es compon de tres cursos d’eines informàtiques, tres jornades tècniques, dues jornades d’habitatge, un curs de gestió de l’habitatge i un curs d’arquitectes municipals de petits i mitjans municipis. A diferència de l’any passat, totes les activitats són gratuïtes, i les places, limitades.

Jornades formatives

El passat 19 d’abril va començar el Curs d’amidaments i pressupostos, de 16 hores, a Girona, coorganitzat amb la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en el marc del conveni de formació 2012, amb un total de disset assistents.

El 14 de maig es va iniciar el Curs d’habitatge, de cinc sessions sobre temes diferents, enfocades a les diferents àrees de gestió de l’habitatge a escala municipal, sobretot pel que fa a lloguers, comunitats de propietaris, atenció a la ciutadania i gestió de conflictes.

El passat 17 de maig va començar el Curs d’arquitectes municipals de petits i mitjans municipis. Aquest curs, de 54 hores, té l’objectiu de conèixer les matèries pròpies de l’Administració local relacionades amb el desenvolupament de la funció de l’arquitecte municipal i aprofundir-hi.

Al llarg del segon semestre es desenvoluparan la resta de cursos i jornades, que són els següents: Jornada de sobreendeutament de les llars; Jornada de foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis d’habitatges. La inspecció tècnica dels edificis (ITE) a Catalunya; Curs de Lider i Calener (programa per al compliment d’estalvi energètic), i Gestió d’eines de georeferenciació (GIS).

A banda del programa acordat i tancat, també es preveu organitzar dues jornades més amb el COAC per parlar de rehabilitació i de les polítiques d’habitatge actives dels ajuntaments.