Notícies

La Diputació impulsa un nou projecte PECT per enfortir el sector alimentari de la demarcació i fer-lo més sostenible

Foto : La Diputació impulsa un nou projecte PECT per enfortir el sector alimentari de la demarcació i fer-lo més sostenible<

El centre IRTA de Monells serà la seu de la nova plataforma d'innovació sostenible en aliments de qualitat diferenciada i segurs (ISAQ)

La Diputació de Girona vol millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels sistemes de producció d'aliments a la demarcació a través del projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) «Girona, sistema alimentari sostenible». Es tracta d'un projecte de transformació econòmica del territori a través d'un model innovador que serà extrapolable a altres regions i que pot esdevenir un referent internacional. En aquesta iniciativa hi participarà, entre d'altres, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) com un dels socis referents en l'àmbit de la recerca per desenvolupar solucions innovadores que incrementin la rendibilitat de les activitats relacionades amb la producció, la transformació i la distribució d'aliments.

La indústria alimentària gironina es troba en dificultats marcades pel canvi climàtic, que amenacen la capacitat de produir els aliments necessaris per alimentar una població creixent que debilita el sistema. Alternatives de millora com la producció ecològica i de proximitat o l'elaboració en origen de productes amb un alt valor afegit topen amb problemes de distribució i de competència deslleial que impedeixen garantir la traçabilitat dels productes comercialitzats. A més, l'augment d'obradors de petita dimensió lligats a la producció primària requereix el desenvolupament i l'adaptació d'estratègies específiques per garantir la seguretat alimentària.

Per millorar aquesta realitat, el PECT «Girona, sistema alimentari sostenible» planteja solucions innovadores estructurades en tres eixos de treball, que consistiran en el desenvolupament de tecnologia per potenciar la competitivitat del sector (intel·ligència artificial, dades massives i cadena de blocs o blockchain), la consolidació i visibilització dels professionals del sector, i la valoració i la promoció dels aliments de proximitat. El projecte consta de deu operacions i hi participen onze entitats sòcies. L'IRTA, juntament amb la Universitat de Girona, és una de les institucions que aportarà la seva expertesa en la recerca per impulsar la innovació en tota la cadena alimentària i alinear tant els processos com els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Monells tindrà una nova plataforma per a la innovació alimentària segura i sostenible

Una de les operacions del PECT consistirà a crear i promoure una plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat diferenciada i segurs (ISAQ), que comptarà amb una aportació de 867.448 euros per a dos anys i es durà a terme a l'IRTA de Monells durant la primera fase. Al centre de Monells, s'hi habilitarà una zona d'oficines per acollir el personal previst per al funcionament de la plataforma, així com un espai de formació i interacció amb les empreses. D'altra banda, s'adequarà el laboratori de seguretat alimentària de nivell B2 per validar la seguretat dels nous productes de forma integrada amb els estudis de la planta pilot. 

D'altra banda, l'IRTA també participarà en l'operació de dinamització de l'ecosistema de la gastronomia industrial FoodLab. El Centre d'Innovació Gastronòmica Industrial - FoodLab serà el centre i punt de trobada, i s'hi inclourà la participació d'altres agents i entitats relacionats amb la cadena de valor alimentària com l'IRTA, la Fundació Alícia, el Fòrum Gastronòmic, les escoles d'hostaleria i diversos cuiners de prestigi, entre d'altres. L'IRTA hi aportarà el coneixement, la innovació i la recerca en tecnologia alimentària, complementant la tasca desenvolupada pel FoodLab. A més, el projecte inclourà la creació d'una xarxa de tast de producte, així com un nou procés d'anàlisi sensorial que es posarà a l'abast de totes les empreses que formin part de l'ecosistema.

Sobre els PECT 

Els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) són iniciatives impulsades des del territori per a la transformació econòmica i amb un fort component d'innovació. Aquest projecte està liderat per la Diputació de Girona, que actua com a entitat representant i inclou agents del sistema de recerca i innovació com la Universitat de Girona,  l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Unió de Pagesos de Catalunya i l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. També hi participen fundacions privades sense ànim de lucre implicades en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica com les fundacions privades Drissa, Mas Xirgu i Emys i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà.

Aquest projecte està cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020; en un 25 % per la Diputació de Girona, i en l'altre 25 % per les mateixes entitats o administracions implicades.