Relació de contractes

Des del 18 de setembre de 2015 existeix l'obligació de comunicar al Registre Públic de Contractes les dades i els documents dels contractes públics que s'adjudiquin incloent-hi els contractes menors.

En aquest apartat trobareu la informació relativa als contractes subscrits per la Diputació de Girona, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, els lots, les pròrrogues i les eventuals resolucions anticipades. 

També hi trobareu informació relativa als contractes menors (contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes) que es van adjudicant al llarg de l'any. 

Per veure la relació de contractes de la Diputació de Girona cal accedir al Registre Públic de Contractes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir una resposta al més acurada possible, heu de precisar els vostres criteris de cerca del Registre Públic de Contractes

Ves al Registre Públic de Contractes

Si el que busqueu és una licitació en curs visiteu el Perfil del contractant de la Diputació de Girona.

Ves al Perfil del contractant de la Diputació de Girona