Grups polítics

El 19 de juliol de 2023 s'ha celebrat la sessió Extraordinària de constitució de la Diputació de Girona per al mandat 2023-2027. A mesura que anem disposant de la informació oficial corresponent a la nova organització, la publicarem en aquest espai web.

Els Grups polítics representats a la Diputació de Girona són:

Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació de Girona

 • President de grup: Il·lm. Sr. Pau Presas Bertran
 • Portaveu: Il·ltre. Sr. Joan Plana Sagué
 • Portaveu adjunt: Il·ltre. Sra. Mònica Alcalà Torrent

 

Grup Socialista de la Diputació de Girona

 • President de grup: Il·lm. Sr. Juli Fernández Iruela
 • Portaveu: Il·lm. Sr. Adrià Lamelas Martínez
 • Portaveu adjunt: Il·lm. Sr. José Maria Martínez Chinchilla

 

Grup Candidatura Unitat Popular

 • Presidenta de grup: Il·lm. Sr. Guillem Surroca Pascual
 • Portaveu: Il·ltre. Sr. Jordi Casas Comas

 

Grup Independents de la Selva de la Diputació de Girona

 • Presidenta de grup: Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà
 • Portaveu: Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà

 

Grup Tots per l'Empordà

 • President de grup: Il·lm. Sr. Carles Motas López
 • Portaveu: Il·lm. Sr. Carles Motas López