Relació de contractes

Des del 18 de setembre de 2015 existeix l'obligació de comunicar al Registre Públic de Contractes les dades i els documents dels contractes públics que s'adjudiquin incloent-hi els contractes menors.

En aquest apartat trobareu la informació relativa als contractes subscrits per la Diputació de Girona, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, els lots, les pròrrogues i les eventuals resolucions anticipades. 

També hi trobareu informació relativa als contractes menors (contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes) que es van adjudicant al llarg de l'any. 

Per veure la relació de contractes de la Diputació de Girona cal accedir al Registre Públic de Contractes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir una resposta al més acurada possible, heu de precisar els vostres criteris de cerca del Registre Públic de Contractes

 

Si el que busqueu és una licitació en curs visiteu el Perfil del contractant de la Diputació de Girona.Històric : Relació de contractes menors previs al Registre Públic de Contractes
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquest fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚM. CONTR.OBJECTE DE LA LICITACIÓADJUDICATARI/ÀRIAIMPORT
2016/108Manteniment de Quantum Llibreria de Cintes. Exp. 791BIRCHMAN NETWORKS, SL4.168,69
2016/107Servei per a la realització d'un video tutorial sobre la utilització del model DEUC. Exp.2538RAMON TORT MONTSERRAT7.441,50
2016/106Adquisició de 2 projectors, 2 pissarres blanques,3 ordinadors pel Consorci de la normalització linguïística. xp.2016/842ABAST SYSTEMS, SA6.563,04
2016/105Treballs d'eliminació de plomall de la pampa a l'Alt Empordà: Roses, Castellò Empúries, St Pere Pescador. Exp. 2016/1672FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM7.441,50
2016/104Publireportatge a la revista Cuina, creació pàgina web Girona Excel.lent i noticies al web Cuines.cat. Exp. 2016/276SAPIENS, SCCL4.840,00
2016/103Direcció d'obra i aplicació de tractament herbicida per a l'eliminació de plomall de la pampa Alt Empordà. Exp. 2016/12GALANTHUS4.174,50
2016/102Substitució de 216 bateries 12V/9AH del SAI del Centre de Càlcul de la Creueta. Exp. 2016/815 INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL10.070,83
2016/101Obres de prevenció d'incendis al parc natural del Montseny: carena de Sant Llop.TM Riells i Viabrea. Exp.2016/58FUNDACIO ACCIO BAIX MONTSENY19.219,24
2016/100Redacció projectes per a les franges Banyoles, Castell-Platja d'Aro, Sarrià Ter, Pau, Capmany, Espolla ,Avinyonet.1689VIGUE-SUBIRA, SCPP17.061,00
2016/99Treballs de coordinació del projecte d'avaluació de les iniciatives Planters i Indika.Exp. 1251ASSOCIACIO CONARTE INTERNACIONAL5.000,00

Documentació de contractes menors

Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria