Informació de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament (PMP) a proveïdors és l'indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

Aquest indicador no ha de superar el límit màxim de trenta dies previst en la normativa sobre morositat.

En aquest apartat es pot consultar mensualment el PMP global de la Diputació de Girona i el PMP dels ens que en depenen dels cinc últims exercicis, en format Excel.