Ordenances fiscals

Aquí podreu consultar els models d'ordenances aprovats per la Diputació de Girona i publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), així com les ordenances fiscals vigents de la Diputació de Girona i dels organismes autònoms i ens que en depenen.


NOM Descarregar