Delegacions

Diputats amb delegacions genèriques

Les delegacions genèriques es refereixen a una o diverses àrees determinades i estan facultades per dirigir-ne els serveis i la gestió, i per emetre resolucions mitjançant actes administratius.

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local i diputat delegat d'Assistència als Municipis
Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

President de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació i diputat delegat de Cultura
Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Presidenta de la Comissió Informativa d'Acció Social
Maria Àngels Planas i Crous

Maria Àngels Planas i Crous

Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat i diputada delegada d'Hisenda i Serveis Econòmics

Diputats amb delegacions específiques

Les delegacions específiques són delegacions de Presidència als diputats perquè dirigeixin i gestionin determinats assumptes inclosos en cada una de les àrees de la Diputació.

Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Jordi Xargay i Congost

Jordi Xargay i Congost

Diputat delegat de Xarxa Viària i Noves Tecnologies
Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Diputat delegat del Servei d'Esports
Josep Maria Bagot i Belfot

Josep Maria Bagot i Belfot

Diputat delegada de Suport a Entitats Locals
Roser Estañol i Torrent

Roser Estañol i Torrent

Diputada delegada de Recursos Humans
Roser Estañol i Torrent

Eva Viñolas i Marín

Diputada delegada d'Assistència als Petits Municipis
Joaquim Ayats i Bartrina

Joaquim Ayats i Bartrina

Diputat delegat d'Habitatge i Serveis Generals
Montserrat Mindan i Cortada

Montserrat Mindan i Cortada

Diputada delegada de Programes Europeus
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Diputada delegada d'Acció Social
Josep Piferrer i Puig

Josep Piferrer i Puig

Diputat delegat d'Educació
Joan Fàbrega i Solé

Joan Fàbrega i Solé

Diputat delegat de Desenvolupament Sostenible i de Compra Pública
Joaquim Ayats Bartrina

Lluís Amat i Batalla

Diputat delegat de Medi Ambient