Casa de Cultura

La Casa de Cultura té per objectiu el foment de la cultura a través de qualsevol de les seves manifestacions i donar suport a creadors culturals, especialment a les comarques gironines, cooperar en aquest àmbit amb les administracions locals i assessorar la Diputació de Girona en la definició de les polítiques culturals de la Corporació.