Manual d'ús del portal web del catàleg Escènics


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 454821 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Convocatòria
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Cooperació Cultural
Etiquetes Escenics